3 Temmuz 2020 Cuma

HAYIRLI CUMALARRahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allahım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
(Fatiha Süresi 5.ayet)

Huzur arıyorlar ama Namaz kılmıyorlar !
Söylesene huzura varmayan huzur bulur mu ?


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey Muhammed! De ki: şüphesiz benim namaz'ım da , diğer ibadetlerim de,yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi ALLAH içindir"
(Enam Süresi 162.ayet)

Hz. Ali'ye (r.a) "Bayram nedir?" diye sormuşlar,
 "Günahsız geçen her gün bayramdır!" demiş.
Rabbim cümlemize Her günümüzü Bayram olarak geçirebilmeyi nasip eylesin.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Rabbimiz!  Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.
(Âli İmran Süresi 8. ayet)

Rabbim! İşlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimizi hayırla sonuçlandır.


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şarap haram, pekmez helal, ikisi de üzüm suyu. Kibir haram, vakar helal, ikisi de insan huyu. Kabil zalim, Habil mazlum, ikisi de insan soyu. Cennet hak, cehennem hak, ikisi de yolun sonu.  
Ya Rabbi! Sen kötü sudan, kötü huydan, kötü Soydan ve kötü sondan bizleri koru. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Hem ailene namazı emret, hem de kendin ona sabırla devam et! Biz, senden bir rızık istemiyoruz, seni Biz rızıklandırırız; güzel sonuç takvanındır.
(Taha Sûresi 132.ayet)

“Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!”
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.Hiç yaratan bilmez mi?  O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
(Mülk Sûresi 13-14 Ayet) 

Evladına Kur'an-ı öğret,zira Kur'an ona her şeyi öğretir.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.      
Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur; hep O'nun huzurunda toplanacaksınız.Hayat veren ve öldüren O'dur; gece ile gündüzün değişmesi de O'nun eseridir. Artık akıllanmayacak mısınız?

(Müminun Sûresi 78-79-80. ayetler)

Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve   yalnız hesaba çekileceksin.                                                                                                                     
(Hz.Ömer (r.a.)           

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Size bir selâm verildiğinde ya daha güzeli ile veya dengi ile cevap verin. Allah her şeyin hesabını eksiksiz bilmektedir.
(Nisa Suresi 86.ayet)

Allah’ım! kalbimizi nifaktan , amеllеrimizi riyadan tеmizlе , gözlеrimizi haramdan uzak еylе!

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” 
(Yusuf Sûresi 53.ayet )

Allah bir kulunun dua etmesine izin vermişse mutlaka kabulünü de murad etmiştir. 
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.                                                                                       “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin.  Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.” 
(Bakara Sûresi 45.ayet)
Bir düğünden davetiye gelince" Gitmezsek ayıp olur'' diyorsun da, Alemlerin Rabbi olan Allah günde 5 defa çağırıyor gitmiyorsun "Ayıp olmuyor mu ? ''

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.
Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.
(Zariyat Suresi 55-58. ayetler)


"Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur."
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
İnsanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren, yüzlerine karşı (da onlarla) alay edenlerin her kişinin vay hâline..!
(Humeze Süresi 1.ayet)

Gerçekleşmeyen her şeyin arkasında Allah’ın murad ettiği bir hayr vardır...

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme çünkü kulak göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.
Yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü sen asla yaramazsın boycada dağlara erişemezsin. (İsra Süresi 36-37 ayetler) 

Akıllı Kimse Ölümü Düşünen ve Kaderin Getirdiğine Razı Olandır..                              
   (Abdülkadir Geylani -Ks- )


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ve sen yine denendiğinde, yine kalbin kırıldığında, yine bütün kapılar yüzüne kapandığında ve yine ne yapman gerektiğini bilmediğinde uzun uzun düşün ve hatırla , Yaradanına ve O’nun kelamına kulak ver .
“Allah kuluna kafi değil mi. “
( Zumer Süresi 36.ayet )

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular;''
 Hiçbir (ana ve) baba, evladına güzel ahlaktan daha değerli bir sey bağışlamamiş, vermemiştir.''

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Yaklaşan yaklaştı.
Onu vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur.
Şimdi siz bu söze (Kur’an’a) mı şaşıyorsunuz?
Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız!
Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin!
(Necm Sûresi 57-62 ayetler)

Başıma gelen iyilik Allah'tan,kötülük ise nefsimdendir.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse ölmeyecektir.
O, vadesi yazılmış şaşmaz bir yazıdır.
Bununla birlikte kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz.
Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. 
Şükredenleri ise kesinlikle mükafatlandıracağız.
(Ali İmran Sûresi 145.ayet)

“Öyle garip bir haldeyiz ki Müslüman olan birine namaz kıl diyoruz…“ 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Sana emrettiğim halde Seni Secdeden Alıkoyan Nedir ?
(Araf Süresi 12.ayet)

Günde beş defa "Haydi kurtuluşa!" diye çağıran bir ses varken; 
Kimse "Benim haberim yoktu." diye şikayet edemez..

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olamayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. 
(A'raf  Süresi 205.ayet) 

Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, Öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün. 
(Şems-i Tebrizi )

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussılet, 41/34)

Müminin duası, Mümine ; Şifadır... Rahmettir..Berekettir. İmandır. 
Hidayetine  vesiledir. Rabbim bizleri birbirine düşürüp gıybet eden değil, birbirlerini düşünüp 'dua' eden mü'min kullarından eylesin


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." 
(Zümer Süresi 53. Ayet )

"Allah Rızası için Söylenmeyen Hiçbir Sözde Hayır Yoktur. 
Aziz ve Celil Olan Allah Yolunda Harcanmayan Hiçbir Malda da 
Hayır Yoktur.."
(Hz Ebubekir Sıddık (ra) )


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Elde edeceğiniz en fazla şey, bu fani hayatın geçici menfaatidir. Sonunda dönüp Bizim huzurumuza geleceksiniz ve Biz de yaptıklarınızı size bir bir göstereceğiz.
(Yunus suresi 23.Ayet )

Musibetler misafirdir evde sabrı görmezse yatıya kalır.
Nimetler de misafirdir evde şükrü görmezse çeker gider.  

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?
(Maide Suresi, 91. ayet)

Allah'ım ! Dayanılamayacak dertlerden, helâke götürecek tâlihsizliklerden, başa gelecek fenalıklardan ve düşmanlarımızı sevindirecek felâketlerden sana sığınırız.”

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“ Eğer Allah senin başına bir sıkıntı getirirse ondan başka bunu engelleyecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır gelmesini isterse bunu da engelleyecek kimse yoktur.
Onun her şeye gücü yeter.O kullarına karşı daima galip ve üstündür.
O işi sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır,herşeyden haberdardır.”
(Enam Süresi 17-18.ayetler)


İnsanlar dua edince ALLAH'ı çok yakın hissediyorken,
 günah işleyince çok uzakta olduğunu sanıyorlar.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. 
Fakat insanların çoğu bilmezler.
(Mü’min Süresi 57. Ayet )

"Ölüme,Kudretinizin Yettiği En Hayırlı Amellerle Hazırlanın.."                                                    
      (Hz Osman (r.a.) 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir. 
(Fussilet Sûresi 46.ayet )

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen yollarımızı hayır eyle, bizleri selametlere çıkar.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”
(Sebe Sûresi 39.ayet )

Ne güzel diyor, Hz.Ömer (r.a): Ben derdimi ne dostuma söylerim ne de düşmanıma.
 Zira dostum üzülür, düşmanım sevinir. Beni en iyi Rabbim bilir. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.
(Nur Sûresi 37.ayet )

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul, Habibine ümmet kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin!  Cumanın feyzi bereketi üzerimize olsun .

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. 
Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? 
(Maide Suresi, 90-91.ayet)

"Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!"

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 
(Nur Suresi 19.ayet)

Helalden gelen malın hesabı
Haramdan gelen malın azabı vardır.

   (Hz Ali r.a.)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“De ki: Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! 
Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder. 
Çünkü O, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.” 
(Zümer Sûresi 53.ayet )

Rabbim hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva nasip eyle. 
Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.
(Nahl Süresi 90.ayet)

Yüce Rabbim.......... 
Bu fani Alemde yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma! 
Kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma! 
Sevdiklerimizle beraber bizleri af afiyet dolu rızayı muhabbetinle bereketlendirip nuru iman ile muhafaza eyle Allah'ım...! 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: "Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese buna engel olacak kimdir?" Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. 
(Ahzâb Süresi 17.ayet )

Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz ki: “Rabbimiz Allah’tır.” dedikten sonra istikamet üzere olanlar, onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
  (Ahkâf Süresi 13.ayet )

Allah'ım!  Yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma! 
Kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma!

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“Ya Rabbi sensin ilah, senden başka ilah yoktur, Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. 
Affını bekliyorum Rabbim!” 
(Enbiyâ Süresi 87.ayet)

"Allah'ım! Günün, gecenin ve her anın kötülüğünden, görünen görünmeyen varlıkların şerrinden, nefsimden sana sığınırım."

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana Dua edince, Dua edenin Duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.* 
(Bakara Suresi 186.ayet)

Allah'ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla."

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir."
   (Cuma Suresi, 8.ayet)

Allahım! Haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım. 
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Halbuki, sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Siz, pek az şükrediyorsunuz.
Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur; hep O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Hayat veren ve öldüren O'dur; gece ile gündüzün değişmesi de O'nun eseridir. Artık akıllanmayacak mısınız?
  (Muminun Sûresi 78-79-80 ayetler)

Allah'ım! Bizleri ödeyemeyeceğimiz borçtan, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
*Ve şöyle niyaz et: "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!"* 
(İsra Suresi 80.ayet)

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan ve doymayan nefisten sana sığınırım. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“Bu (Kur’an), kendisiyle uyarılmaları, Allah’ın tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için insanlara yapılan bir bildiridir.”
(İbrahim Süresi 52.ayet)

“İlimden önce edep öğrenmek lazımdır. Edebsizin ilminde hayır yoktur..”
(İmam-ı malik (ra) )

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Sakın gurura kapılıp da, insanları küçümseyerek onlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme, dâimâ saygılı ve alçakgönüllü ol! Çünkü Allah, gurura kapılıp başkalarına karşı büyüklük taslayan hiç kimseyi sevmez.* 
  (Lokman Suresi 18.ayet)

ALLAH'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle; hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle...

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. 
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
(İnşirah Süresi 5-6.ayetler) 

Allah'ım zorumuzu kolay eyle.Bizi kendi başımıza bırakma.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 
 (Furkân Süresi - 70. Ayet)

Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım. Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım.  Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım. Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle ...
 Rabbim zorluklarımızı kolaylığa, darlığımızı bolluğa, günahlarımızı affa, hastalıklarımızı şifaya, karanlığımızı aydınlığa, dualarımızı kabule tebdil eyle. 
Rabbim! bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakma. 
ALLAH'ın (cc) rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimizde olsun. ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabbim beni namazı dosdoğru,mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul et. 
Rabbimiz, kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. 
Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
(Âl-i İmrân Suresi 92.ayet)


Kim Allah katındaki yerini öğrenmek istiyorsa ,
Kalbinde Allah’a ayırdığı yere baksın ! 
(Hz.Osman (r.a)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
(Cebrail şöyle dedi:) "Biz ancak Rabbinin" emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir."
(Meryem Süresi 64.ayet)

"Seni, eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla, hakikaten sevenin; hata işledin, yanlış yaptın diye seni terk-etmeyenin sadece 'ALLAH' olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin."
(Abdulkadir Geylâni (k.s)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Gerçekten insan hırslı ve huysuz yaratılmıştır.
Fenalık dokununca mızıkçı, hayır dokununca kıskançtır.
Sadece namaz kılanlar bunun dışındadır.Onlar ki, namazlarına devam ederler.
Onlar ki, mallarında belli bir hak vardır.
Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.
Ve onlar ki, ceza gününü tasdik ederler.
Ve onlar ki, Rablerinin azabından korkarlar.
(Mearic Sûresi 19-27 ayetler)

 Gönül dünyanda ALLAH' ı bulduysan, ölüm de güzeldir, ömür de.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler (iyiler) arasına sokacağız.
İnsanlardan öyleleri vardır ki, “Allah’a inandık” derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca, insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah’ın azabı gibi tutar.

 Andolsun, Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, 
“Biz de sizinle beraberdik” derler. Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?
Allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir.
(Ankebut Süresi 9-11 ayetler)

Her kim gençliğinde ALLAH'ı bırakırsa,ALLAH'ta onu ihtiyarlığnda bırakır.
(Nefahatül Üns)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ya Rabbi;
Bizleri nefsimize esir olmaktan.. Doğru yoldan şaşmaktan.. Garipten ah almaktan.. 
Kul hakkıyla ölmekten.. Düşman şerrinden.. Evlat kahrından.. Affı olmayan günahtan.. Sen'den başkasına muhtaç olmaktan koru..Bizleri koru affet bağışla ...

Cumamız mübarek olsun Selam ve Dua ile...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabırla şükürle hep sana sığındık rabbim..
Bizlere sevdiklerimize hayırlı kaderler yaz...
Her şeyin en hayırlısını sen bilirsin..
Nurunla karanlıklarımızı aydınlat...
Hayırlı insanlarla karşılaştır
Hayırlı olan ne varsa ömrümüze nasip et...
Sayısız kapın var, bizlere en hayırlısını aç Allah'ım !

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“Hiç şüphesiz namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”
 (Nisâ Süresi 103.ayet)


Yeryüzü Dediğin Bir Koca Mabed. 
Geldik Bu Mabede Maksat İbadet.
Üç Günlük Bir Dünya İçin Gayret Üstüne Gayret.
Ebedi Bir Hayat İçin Gayret Yok Hayret.
Ezanlar Ederken Secdeye Davet,
Hep Yarın Diyorsun Oysa Kim Bilir; 
O Yarın Belki Kıyâmet.
(Necip Fazıl Kısakürek)


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
   Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
   Ey iman edenler,  ne mallarınız, ne de evlatlarınız sizleri Allah'ı anmaktan alıkoymasın! Her kim öyle yaparsa, İşte onlar, hüsrana düşenlerdir.
   Her birinize ölüm gelip de: "Rabbim beni kısa bir süre için tehir etsen de sadaka versem ve iyilerden olsam!" demesinden önce size verdiğimiz rızıklardan (Allah için) harcayın!
(Münafikun Sûresi 9-10.ayetler)

"Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amel namazdır “
(Hadis)


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.                                                                           
  (Nisâ Süresi 149.ayet)

"Bir Çocuğun En Büyük Düşmanı, Ona Allah'ı Anlatmayan Ve Hiç Ölmeyecekmiş Gibi Yalnızca Bu Dünya İçin Yetiştiren Anne Ve Babasıdır.."  
    ( Hz Ömer (ra) )

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
"Eğer Allah size yardım ederse, artık size galip gelecek kimse yoktur."                                                  (Âl-i İmran Suresi 160.ayet)

Allah’ım görünmez ordularınla sen ordularımıza yardım eyle ehli küfre karşı sen galib eyle.

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.                                                                                   

Ve dua ederken de ki: ''Ey Rabbim!  Girişeceğim her işe, doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla; ve bana katından destekleyici bir güç ve kuvvet ver.''
(İsra Suresi 80.ayet)
Bizleri ödeyemeyeceğimiz borçtan, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle Allah’ım!

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıylaŞüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.
﴾Fatir Sûresi 29. Ayet﴿
Allahım! Sen eksik sıfatlardan  uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. 
   (Sübhaneke Duası)

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.    
İnsan hayra Dua eder gibi şerre Dua eder. İnsan çok acelecidir.
(İbrahim Suresi 40.ayet)

"İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
(Hadis)

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.      
Yine sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir esirgeme yapması da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için ibretler vardır.
  Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve benizlerinizin farklı oluşu da O'nun ayetlerindendir. Şüphe yok ki, bunda ilim sahipleri için ayetler vardır.
(Rum Sûresi 21-22 ayetler)

Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 *İnsana bir sıkıntı dokunduğu vakit, gerek yan yatarken gerek otururken, gerek dikilirken, Bize dua eder durur; kendisinden sıkıntısını gideri verdik mi sanki kendisine dokunan o sıkıntı için Bize yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o müsriflere yaptıkları işler, böylece güzel gösterilmektedir.
(Yunus Sûresi 12.ayet)

“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl!”     
  (Hadis)

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse ölmeyecektir.  
O, vadesi yazılmış şaşmaz bir yazıdır.
Bununla birlikte kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. 
Şükredenleri ise kesinlikle mükafatlandıracağız.
    (Ali İmran Sûresi 145.ayet)

Yüce Rabbim, Ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı ol, bizleri feraha ulaştır.

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltmeye bakın; siz doğru gittikten sonra öte taraftan sapıtanlar size ziyan dokunduramaz. Hepinizin varışı sonunda Allah'adır. O size neler yaptıklarınızı o zaman haber verecektir.
(Maide Sûresi 105.ayet)

 “Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım” 

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.                                                    
Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.     
(Meryem Suresi 59.ayet)

Allah'ım hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu  kullarına eda nasip eyle. Mazlum ve mağdurlara inayet eyle.

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 
 *Rabbin rızkı dilediğine  bol verir, dilediğine daraltır.Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları çok iyi görür.
(İsra Sûresi 30.ayet)

"Rabbim! Verdiğin rızıkla beni kanaatkâr kıl ve bana verdiklerini hakkımda hayırlı ve bereketli eyle.Elde edemediğim her hayırlı şeyin yerine daha iyisini nasip eyle ."

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.                     (Ahzâb Sûresi 54. Ayet)

ALLAH'ım ! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı,haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla!”           
(hadis)

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Onlar , iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur. 
(Rad Suresi 28.ayet)
Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım.
Hadis-(Müslim, Zikir,73) 
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
(Bakara Suresi 110.ayet)  

Kur-an'ın iki kapağının arasındakileri okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu gördüm. Sadece bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ve insanın, Rabbinin 90 yerdeki vadini unutup şeytanın sadece bir yerdeki yalanına kandığınıda gördüm .

    ( Hasan Basri Ks. )
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
  
Müminler o kimselerdir ki
Namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar.
( Enfal Süresi 3.ayet) 

“Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre,  Öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün . “
(Şems-i Tebrizi )
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
"Allâh ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler Ey mü'minler! Siz de O'na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin" 
(Ahzâb Süresi 56.ayet) 

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed !

 Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.
Nahl Süresi 90.Ayet

"Ahlâkımızı güzel eyle! Kötülerle ve kötülüklerle karşılaştırma Allah’ım!"
 
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 
Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana Dua edince, Dua edenin Duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.
(Bakara Süresi 186.ayet)
Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 
Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ Akıllanmayacak mısınız?* 
(Enam Suresi 32.ayet)
Allah'ım;Yerin, göğün, mülkün sahibi yüce RABB’im.
Bizleri, yoklukla, sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme.
Gönlümüzü ömrümüzü nasibimizden başka şeylerle yorma,
Yolumuzu senin merhametini taşıyan insanlarla kesiştir,
Bizi senden başkasına muhtaç etme.
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
(Casiye Süresi 36.ayet)

“Karanlık gece parçaları gibi birtakım fitneler (harbler, zulümler) ortaya çıkmadan önce sâlih ameller işlemeye koşun, acele edin. İnsan(lardan bazısı o fitneler içinde) mümin olarak sabahlar, kâfir olarak akşamlar, mümin olarak akşamlar, kâfir olarak sabahlar. Onların bazısı dinlerini, dünya menfaati karşılığında satarlar.”
 (Hadis -Tirmizî)
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 
Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? 
(Maide Suresi, 90-91.ayet)
 Rabbim hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva nasip eylesin. 
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 Öyle insanlar da var ki: “Ey Rabb’imiz!* *Bize bu dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azâbından koru!”* *diye yalvarırılar.
(Bakara Suresi 201.ayet)
Allah mahlukatı yarattığı vakit, nezdinde arşın üstünde kitabına muhakkak benim rahmetim, gazabıma galebe çalar diye yazmıştır.
(Hadis)
 Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir.Dünya hayatı,aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
( Al-i İmran Suresi 185 ) 

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.
 Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah’ındır; kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan yalnız Allah’tır.
Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de -ardından ona yedisi daha eklenmek üzere- mürekkep olsaydı yine de Allah’ın sözleri tükenmezdi; Allah azîzdir, hakîmdir.
Sizin hepinizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir; Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.
(Lokman Suresi 26-28 ayetler)

Ey yüce Allah'ım 
Bizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, her türlü şer,hastalık ve dertten koru.Zorluklarımızı kolaylaştır . Senin herşeye gücün yeter. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


16 yorum:

عبده العمراوى dedi ki...شركة الرها لمكافحة الحشرات بالجبيل
شركة تنظيف منازل بالخفجى

Rebrand Malaysia dedi ki...

Terrific post! Love your work!
Branding Agency Malaysia Rebrand specialise in website design, e-commerce solutions, digital marketing, branding strategy and much more. We strongly believe that having a high-quality website doesn't necessarily need to cost a huge sum of money. Hence, we are a group of professionals that came together with a goal in mind: to deliver excellent web designs that provide value to our customers that range from startups to enterprises and large organisations.
Web Design Malaysia
Web Design KL

Re2 dedi ki...

Your article is very enlightening. Thanks for the effort!
Apple Swift Developer Certification RE2 Learning Solutions (Asia) Sdn Bhd was founded in 2016. The company is one of a leader in the field of professional IT training in Malaysia. Over the years, RE2 (Asia) has helped thousands of young learners, companies, government departments and agencies to improve and develop their IT skills.
apple swift certification
ios swift certification
app development with swift certification
app development with swift certification level 1

Duplex Malaysia dedi ki...

What an amazing post! Keep up the good work!
joint supplement malaysia Duplex® strives to be your trusted healthcare brand, a brand that will never settle for less than the best. We firmly believe your health matters. At Duplex®, we pledge to make your well being our priority. Our aim is to deliver effective, yet affordable healthcare simply because we believe good health makes living more meaningful. We are your trusted ally on the journey to attain a healthy mind, body and spirit.
anti inflammatory natural medicine
supplements for painful knee
broccoli sprout malaysia, botanical powder mix & antioxidant rich foods

Duplex Singapore dedi ki...

I really appreciate your blog. Simply awesome!
Natural Joint Supplements Duplex® strives to be your trusted healthcare brand, a brand that will never settle for less than the best. We firmly believe your health matters. At Duplex®, we pledge to make your well being our priority. Our aim is to deliver effective, yet affordable healthcare simply because we believe good health makes living more meaningful. We are your trusted ally on the journey to attain a healthy mind, body and spirit.

Kiss918 dedi ki...

Thank you for this excellent post. Very informative!
https://www.swin55.online is arguably the most prominent online casino in Malaysia, bringing you the hottest, top trending games on the internet, all in one destination. 918 Kiss has all sorts of entertainment content, ranging from fishing games and live table games to one of our main attractions that is slot games.
kiss918
kiss918 online
Kiss918 apk

Klinik Q dedi ki...

Functional Medicine KL that brings together conventional medicine, nutritional medicine, and bio-identical hormone therapy to restore health and enhance youth. Our doctors are here to educate, inspire & empower you to make better decisions regarding your health.

Shintech dedi ki...

Bone Meal started out with an incredible objective of ensuring environmental sustainability through innovative green engineering. Our journey began as a fertilizer manufacturing company, utilizing available wastes and converting them into value-added nutrition for plants.

GVS Malaysia dedi ki...

GVS Malaysia
was founded with a goal to advance positively alongside the local community and in tandem with the group’s strategic expansion plan that would serve both foreign industries and locals alike.

Qc Fixer dedi ki...

Company Profile Design KL .QC Fixer Solutions is a digital marketing company, We offer a variety of services including branding, logo design, photo shooting, video shooting, content writing, SEO, social media management, company profile design and etc.

GVS Life Sciences dedi ki...

GVS Life Sciences was founded with a goal to advance positively alongside the local community and in tandem with the group’s strategic expansion plan that would serve both foreign industries and locals alike.

Shintech dedi ki...

Shintech started out with an incredible objective of ensuring environmental sustainability through innovative green engineering. Our journey began as a fertilizer manufacturing company, utilizing available wastes and converting them into value-added nutrition for plants.

leo pump dedi ki...

Leo Pump , LEO GROUP is a national high-tech enterprise engaged in R&D, design, manufacturing, marketing and customer service providing for full range of pumps and pump integration system. LEO Group is the first listed company in Chinese pump industry.

Submersible pump dedi ki...

Submersible Pump , LEO GROUP is a national high-tech enterprise engaged in R&D, design, manufacturing, marketing and customer service providing for full range of pumps and pump integration system. LEO Group is the first listed company in Chinese pump industry.

Centrifugal pump dedi ki...

Centrifugal Pump , LEO GROUP is a national high-tech enterprise engaged in R&D, design, manufacturing, marketing and customer service providing for full range of pumps and pump integration system. LEO Group is the first listed company in Chinese pump industry.

Qc Fixer dedi ki...

Web Design Ipoh .QC Fixer Solutions is a digital marketing company, We offer a variety of services including branding, logo design, photo shooting, video shooting, content writing, SEO, social media management, company profile design and etc.