19 Kasım 2021 Cuma

ARANIZDA SELAMI YAYINIZ . ( Cuma Mesajları 2 )De ki: (Ey insanlar!) Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin!..”

(Furkân Sûresi 77.Ayet)

Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir. 

(Hadis-Buhârî)

 Cuma’nın hayrı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşAllah .

----------------------------------------------------------------------

ALLAH'ım ! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 

﴾Fatiha Sûresi 5. Ayet 

Rasûlullah( sallâllâhu aleyhi ve sellem efendimiz) şöyle duâ ederdi: "Allah'ım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!”

----------------------------------------------------------------------

"Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver, kuşkusuz ki, Sen bol bol karşılıksız bağış yapansın.”
(Âl-i İmran Suresi 8. Ayet)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:
“Bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların etrafını sarar; Allah’ın rahmeti onları kaplar; üzerlerine sekînet iner ve Allah Teâlâ onları yanında bulunanlara över.

----------------------------------------------------------------------

Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.

Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.

(Ala Sûresi 14-17.Ayetler)

----------------------------------------------------------------------

De ki: “Şüphesiz benim namazım, bütün ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm, 

Âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

(En'am Sûresi 162.ayet)

Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkca Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, Allah da onu  yükseltir.”

----------------------------------------------------------------------

Oysa siz, vaktiyle günahlara dalarken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin bir gün aleyhinizde şâhitlik yapacağından çekinmiyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah’ın bilmediğini sanıyordunuz.

(Fussilet Sûresi 22.Ayet)

Rabbim! Yuvalarımıza saadet ver, ömrümüze bereket ver, kazancımızı helalinden eyle! Rızana uygun şekilde yaşamayı nasip eyle. Amin.

----------------------------------------------------------------------

De ki: "Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü'minler, yalnız Allah'a güvensinler."

(Tevbe Sûresi 51.Ayet)

 “Allah bana yeter, ne güzel vekildir O!” 

(Hasbünallâhü ve nîmel vekil’) 

----------------------------------------------------------------------

''Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir.''  

(Mümin Sûresi 44. Ayet)

Hoşuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayır vardır. Genişlik sıkıntıdan sonra gelir. Zorlukla birlikte kolaylık vardır.  Allah’a, O’nu severek, isteyerek ve yakîn ile yani görüyormuşçasına ibadet et!”

(Hadis)

---------------------------------------------------------------------

"Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver."

(İsrâ Sûresi 80.Ayet)

Allah’ım hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle. Rezzak ismin ile rızkımızı arttır, senden başkasına bizleri  muhtaç etme!

----------------------------------------------------------------------

Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir; Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir; günahkârlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar?

Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?  ”Onlar şöyle cevap verirler: 

“Biz namaz kılanlardan değildik; Yoksulu doyurmuyorduk; Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk,Sonunda bize ölüm geldi çattı.”Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.  (Müddessir Suresi 38-48. Ayetler)

Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu: "Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak!” 

(Hadis - Tirmizî)

-------------------------------------------------------------------------------

Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.

﴾ Bakara Sûresi 186. Ayet ﴿

Rabbim sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. 

-------------------------------------------------------------------------------

Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, rabbinize ibadet edin, dünya ve âhiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. 

﴾Hac Sûresi 77.ayet ﴿

Geniş zamanda Allah’ı an ki, Allah da dar zamanda seni ansın, imdadına yetişsin. Yardıma ihtiyacın olduğunda, sadece ve sadece Allah’tan dile! İyi bil ki, bütün insanlar sana yardım etmek istese, Allah dilememişse, hiç kimse sana yardım edemez. İnsanların hepsi isteseler bile Allah’ın dilediği bir musibeti asla kaldıramazlar.

 Cuma’nın hayrı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşAllah .

-------------------------------------------------------------------------------

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” 

(Zariyat Suresi/ 56. Ayet)

"Gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır. Eğer o söylediğin şey kardeşinde varsa gıybet etmiş, şâyet yoksa ona iftira etmiş olursun." (Hadis-Müslim)

Yüce Rabbim, benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini bana yaşat. Amin.

----------------------------------------------------------------------------------

Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.

Ve kendisi de buna şahittir.

Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.

Ve sinelerin içindekiler derlenecek.

O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.(

Adiyat Sûresi 6-11ayetler)

Allah’ım, bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Vatanımızı, Milletimizi hertürlü tehlikelerden koru. (Amin)

---------------------------------------------------------------------------

Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size (kudretimizi) açıkça gösterelim; ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız, sonra sizi bebek olarak çıkarırız, ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün; üzerine yağmur indirdiğimizde ise (bir de bakarsın) canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır.

(Hac Sûresi 5.Ayet)

Allah'ım! Bizden razı ol. Yaptığımız iyi amelleri ve dualarımızı kabul eyle. 

---------------------------------------------------------------------------

“Her nefis ölümü tadacaktır! Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı mutlaka size verilecektir. Kim ateşten kurtarılıp cennete sokulursa, o muhakkak ki, kurtuluşa ermiştir. Zaten dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir!”

  (Âl-i İmran Suresi 185. Ayet) 

Ey Rabbim! Bizlere seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle.

---------------------------------------------------------------------------

De ki: "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!"

Müminun Sûresi 117.Ayet 

Rabbim! Yuvalarımıza saadet ver, ömrümüze bereket ver, kazancımızı helalinden eyle! Rızana uygun şekilde yaşamayı nasip eyle. Amin.

---------------------------------------------------------------------------

Allah dilediği kimselere rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar, oysa âhiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir.

 ﴾Rad Sûresi 26. Ayet﴿

Sebepler Sen’dendir; edep bizlerden. Etme bizi ya Rabb; edepsizlerden.

---------------------------------------------------------------------------

Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun; (fark etmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.  Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

Mülk Sûresi 13-14 Ayetler

"Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik niyaz ediyorum."Bizi doğru yoldan ayırma.

Senden başkasına muhtaç eyleme. Amin.

 ---------------------------------------------------------------------------

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. 

O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

Mülk Sûresi 2.Ayet

Allah'ım! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. 

Bizi cehennem azâbından koru!”

 ---------------------------------------------------------------------------

'' …Ey Rabbimiz! Biz Sana tevekkül ettik, Sana yöneldik ve dönüş Sanadır!”

Mumtehine Suresi 4. Ayet

Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.”

 ---------------------------------------------------------------------------

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme!

(Bakara Sûresi 286)

Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökleri ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah’ım! Ben tanıklık ederim ki Senden başka hak ilâh yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden Sana sığınırım.

 ---------------------------------------------------------------------------

Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. 

Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. 

Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? 

İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul ed

(Hucurât Sûresi, 12. Ayet )

Allah'ım! Haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım. 

---------------------------------------------------------------------------

Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek  zarına bile hükmedemezler.
﴾.Fâtır Sûresi 13. Ayet﴿

Allah'ım ! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır."

---------------------------------------------------------------------------

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 

Ben, onlardan bir rızık istemiyorum.Bana yedirmelerini de istemiyorum.

Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

(Zâriyât Sûresi 56-58. Ayetler) 

Allah'ım; 

Gönlümüzü ömrümüzü nasibimizden başka şeylerle yorma, 

Yolumuzu senin merhametini taşıyan insanlarla kesiştir, 

Bizi senden başkasına muhtaç etme. 

---------------------------------------------------------------------------

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. 

﴾Hac Sûresi 77.ayet﴿ 

Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH'ın hiçbir ihtiyacı yoktur.

ALLAH'ım Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.”

( Hadis) 

---------------------------------------------------------------------------

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
﴾Bakara Sûresi 153. Ayet ﴿

Yüce Allah'ım;
*RAHMAN* ve *RAHİM* isminle sıkıntılarımıza ve ahiretimize yardımcımız ol,
*GAFFAR* ve *TEVVAB* isminle günahlarımızı bağışla tevbelerimizi kabul et,
*REZZAK* isminle rızkımıza bereket
*ŞAFi* isminle hastalıklarımıza şifa ver,
*FETTAH* isminle bizlere hayırlı kapılar aç yüce Allah'ım. (amin)

---------------------------------------------------------------------------

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı.    

(Bakara Suresi 183. Ayet )

Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: "O Benim içindir. Onun mükafatını bizzat Beni veririm. (Çünkü) Oruçlu yemesini, içmesini Benim için bırakır."

(Hadis) 

Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve: dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır.

(Hadis)

---------------------------------------------------------------------------

Eğer Allah insanları, kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görmektedir. 

﴾ Fâtır Sûresi 45. Ayet﴿

Rabbim hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva nasip eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. 

 ---------------------------------------------------------------------------

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. 

﴾Fussilet Sûresi 34﴿ 

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

---------------------------------------------------------------------------

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

﴾Duha Sûresi 3. Ayet﴿

Rasûlullah (s.a.v.)şöyle duâ ederdi:

“Allah'ım! 

Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden,Lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, 

Ansızın vereceğin cezâdan ve Senin gazâbını üzerime çekecek her şeyden 

Sana sığınırım.”

---------------------------------------------------------------------------

Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır 

﴾Rum Sûresi 22﴿

Ey Hayy ve Kayyûm olan Allahım! Sen’in rahmetine iltica ediyor ve Sen’den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!” 

(Hadis) 

---------------------------------------------------------------------------

Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

﴾Kamer Sûresi 17. ayet﴿

Ey Rabbimiz, herkesin  hesaba çekileceği günde,

beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla! 

(İbrahim Sûresi 41.ayet)

---------------------------------------------------------------------------

Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü'minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.

(Nisâ Sûresi 103)

Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.

(Hadis) 

---------------------------------------------------------------------------

Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.

﴾Tegâbün Sûresi 15﴿

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Zandan sakınınız. Çünkü zan (yersiz itham), sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı öğünüp böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun.

---------------------------------------------------------------------------

Allah kuluna yetmez mi? 

De ki: "Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O'na tevekkül ederler.

(Zumer Sûresi 36/38)

Allah'ım merhametsizleri bize musallat etme. 

Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. 

Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eyle. 

---------------------------------------------------------------------------

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.

Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler.
﴾Bakara 45-46.ayetler﴿

Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım Kalplerimizi sana itaate yönelt!

---------------------------------------------------------------------------Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. 

(Necm Sûresi 32)

“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl!” 

---------------------------------------------------------------------------

Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. 

(Necm Sûresi 32)

 “Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl!” 

---------------------------------------------------------------------------

İçtiğiniz suya ne dersiniz?! Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. 

O halde şükretseydiniz ya!..

(Vâkıa Sûresi 68-70 ayetler)

Rabbim sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. 

-------------------------------------------------------------------------- 

İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. 

﴾Kaf Sûresi 15. ayet﴿

"İnsanların çokluğuna aldanma. Sen yalnız ölecek, kabre yalnız girecek, kabirden yalnız kalkacak ve hesabını yalnız vereceksin." 

---------------------------------------------------------------------------

Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. 

Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.
﴾İnsan Sûresi 27-28.Ayetler﴿

Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et.

-------------------------------------------------------------------------- 

Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın.

(Fatır Sûresi 5.ayet)

Kim Allah katında yerini öğrenmek istiyorsa  kalbinde Allah'a ayırdığı yere baksın. 

-------------------------------------------------------------------------- 

İnsanlar, "İnandık" demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.

Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik.

 Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.

﴾Ankebüt Sûresi 2-3. Ayetler﴿

"Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır."

(Hadis) 

--------------------------------------------------------------------------

O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. 

﴾Bakara Sûresi 117.Ayet﴿

"Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır." (Hadis)

--------------------------------------------------------------------------

Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

(Rahman Sûresi 26- 28.Ayetler) 

"Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin. Çünkü (Kıyâmet günü) dirhem de geçmez dinar da.

Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevâpları alınır o hak sahibine yüklenir. Eğer sevâpları yoksa o hakkını yediği kişinin günahları buna yüklenir." 

(Hadis) 

--------------------------------------------------------------------------

Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. 

﴾Enbiya Sûresi 35. Ayet ﴿

Nerede olursan ol Allah'tan kork; kötülük yaparsan, peşinden hemen iyilik yap ki, kötülüğü silip götürsün; insanlara karşı güzel ahlakla davran. 

--------------------------------------------------------------------------

Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.

﴾Enbiya Sûresi 22. Ayet﴿ 

Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir.

---------------------------------------------------------------------------

Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. 

﴾Kaf Sûresi 16﴿

Ya Rab!  Sana açılan elleri, seni zikreden dilleri, sana yalvaran gönülleri huzurundan boş çevirme. 

---------------------------------------------------------------------------

Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır.    

(Yunus Sûresi 6. Ayet) 

Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz!

Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle Allah’ım. 

----------------------------------------------------------------------------

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.

Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye (böyle yaptık.) Çünkü Allah, kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. 

(Hadid Sûresi 22-23 ayetler) 

Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.

----------------------------------------------------------------------------

Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.

﴾Rad Sûresi 28. Ayet﴿

"Nefislerimizin bitmez tükenmez kötü arzu ve isteklerinden, heva ve heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden; bizleri bildiğimiz bilmediğimiz bütün yarattıklarının şerrinden emin ve muhafaza eyle Allah’ım!"

----------------------------------------------------------------------------


Ey iman edenler!  Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. 

Kim Allah'a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. 

Ahzâb Sûresi ﴾70-71. Ayetler ﴿

Bir kişi, kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmadıkça, mümin sayılmaz. 

----------------------------------------------------------------------------

Oku O yaratan Rabbinin adıyla!
İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!
Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbindir!
Kalem ile (yazmayı) öğreten de.
O, insana bilmediği şeyleri öğretti.
(Alak Sûresi 1-5 ayetler)

ALLAH 'ım yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma,Kalplerimizi doğruluktan,haktan ve hakikatten ayırma.

----------------------------------------------------------------------------

İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir.
Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
﴾Bakara Sûresi 212﴿

Zalimlerin baskı ve zulmünden, hâinlerin hile ve hıyanetinden, kıskançların hasedinden bizleri muhafaza eyle Allah’ım!

 ----------------------------------------------------------------------------

Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. 

﴾Hucurat Sûresi 10. Ayet﴿

“Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter!”

(Hadis) 

 ----------------------------------------------------------------------------

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir." "

Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez." 

Lokman Sûresi ﴾17-18. Ayetler﴿

“Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!”

 ---------------------------------------------------------------------------

Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O'nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.
Şüra Sûresi ﴾29. Ayet﴿

“Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz.
Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz”
(Hadis)

 ---------------------------------------------------------------------------

Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. 

﴾Al-i İmran 114﴿

Allah'ım! Haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım. 

 ---------------------------------------------------------------------------

Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi! 
﴾Ankebüt Sûresi 64﴿

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.

----------------------------------------------------------------------

Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir.

(Hadis) 

----------------------------------------------------------------------

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbinize kulluk ve ibadet ediniz ki, gerçek korunanlardan olasınız!

(Bakara Sûresi 21.ayet) 

“Allah"a ve âhiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah"a ve âhiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah"a ve âhiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun.”

(Hadis) 

----------------------------------------------------------------------------

Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.
 ﴾ Ala Sûresi 14-15﴿

Rasûlullah (s.a.v.)şöyle duâ ederdi:
“Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazâbını üzerime çekecek her şeyden Sana sığınırım.”

----------------------------------------------------------------------------

Rabbinizin bağışına, ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.
Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
Al-i İmran Sûresi ﴾133-134﴿

Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.
(Hadis)

----------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

De ki: "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" 

Mu'minün Sûresi ﴾118﴿

Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.

(Hadis) 

----------------------------------------------------------------------

Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 

﴾Kamer Sûresi 17. Ayet﴿

"Allah'ım! Çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla.

----------------------------------------------------------------------

Eğer şükrederseniz, Ben nimetlerimi daha da artırırım, ama nankörlük ederseniz, haberiniz olsun ki azabım pek şiddetlidir!”

(İbrahim Sûresi 7.ayet )

Allah kime bir nimet lütfederse, " *Elhamdülillah* " zikrini çoğaltsın. Kimin günahları çoğalıyorsa, Allah’a karşı tövbe ve istiğfarda bulunsun  " *Estağfirullah* " desin. Rızkı geciken de, çokça " *Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh* " sözünü tekrarlasın…"

(Hadis) 

----------------------------------------------------------------------

*Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.* 

Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. 

Adiyat Süresi﴾9-11 ayetler﴿

“Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah"tan bağışlanma umandır.”

(Hadis) 3 Temmuz 2020 Cuma

HAYIRLI CUMALARRahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allahım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
(Fatiha Süresi 5.ayet)

Huzur arıyorlar ama Namaz kılmıyorlar !
Söylesene huzura varmayan huzur bulur mu ?


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey Muhammed! De ki: şüphesiz benim namaz'ım da , diğer ibadetlerim de,yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi ALLAH içindir"
(Enam Süresi 162.ayet)

Hz. Ali'ye (r.a) "Bayram nedir?" diye sormuşlar,
 "Günahsız geçen her gün bayramdır!" demiş.
Rabbim cümlemize Her günümüzü Bayram olarak geçirebilmeyi nasip eylesin.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Rabbimiz!  Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.
(Âli İmran Süresi 8. ayet)

Rabbim! İşlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimizi hayırla sonuçlandır.


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şarap haram, pekmez helal, ikisi de üzüm suyu. Kibir haram, vakar helal, ikisi de insan huyu. Kabil zalim, Habil mazlum, ikisi de insan soyu. Cennet hak, cehennem hak, ikisi de yolun sonu.  
Ya Rabbi! Sen kötü sudan, kötü huydan, kötü Soydan ve kötü sondan bizleri koru. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Hem ailene namazı emret, hem de kendin ona sabırla devam et! Biz, senden bir rızık istemiyoruz, seni Biz rızıklandırırız; güzel sonuç takvanındır.
(Taha Sûresi 132.ayet)

“Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!”
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.Hiç yaratan bilmez mi?  O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
(Mülk Sûresi 13-14 Ayet) 

Evladına Kur'an-ı öğret,zira Kur'an ona her şeyi öğretir.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.      
Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur; hep O'nun huzurunda toplanacaksınız.Hayat veren ve öldüren O'dur; gece ile gündüzün değişmesi de O'nun eseridir. Artık akıllanmayacak mısınız?

(Müminun Sûresi 78-79-80. ayetler)

Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve   yalnız hesaba çekileceksin.                                                                                                                     
(Hz.Ömer (r.a.)           

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Size bir selâm verildiğinde ya daha güzeli ile veya dengi ile cevap verin. Allah her şeyin hesabını eksiksiz bilmektedir.
(Nisa Suresi 86.ayet)

Allah’ım! kalbimizi nifaktan , amеllеrimizi riyadan tеmizlе , gözlеrimizi haramdan uzak еylе!

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” 
(Yusuf Sûresi 53.ayet )

Allah bir kulunun dua etmesine izin vermişse mutlaka kabulünü de murad etmiştir. 
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.                                                                                       “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin.  Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.” 
(Bakara Sûresi 45.ayet)
Bir düğünden davetiye gelince" Gitmezsek ayıp olur'' diyorsun da, Alemlerin Rabbi olan Allah günde 5 defa çağırıyor gitmiyorsun "Ayıp olmuyor mu ? ''

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.
Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.
(Zariyat Suresi 55-58. ayetler)


"Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur."
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
İnsanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren, yüzlerine karşı (da onlarla) alay edenlerin her kişinin vay hâline..!
(Humeze Süresi 1.ayet)

Gerçekleşmeyen her şeyin arkasında Allah’ın murad ettiği bir hayr vardır...

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme çünkü kulak göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.
Yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü sen asla yaramazsın boycada dağlara erişemezsin. (İsra Süresi 36-37 ayetler) 

Akıllı Kimse Ölümü Düşünen ve Kaderin Getirdiğine Razı Olandır..                              
   (Abdülkadir Geylani -Ks- )


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ve sen yine denendiğinde, yine kalbin kırıldığında, yine bütün kapılar yüzüne kapandığında ve yine ne yapman gerektiğini bilmediğinde uzun uzun düşün ve hatırla , Yaradanına ve O’nun kelamına kulak ver .
“Allah kuluna kafi değil mi. “
( Zumer Süresi 36.ayet )

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular;''
 Hiçbir (ana ve) baba, evladına güzel ahlaktan daha değerli bir sey bağışlamamiş, vermemiştir.''

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Yaklaşan yaklaştı.
Onu vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur.
Şimdi siz bu söze (Kur’an’a) mı şaşıyorsunuz?
Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız!
Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin!
(Necm Sûresi 57-62 ayetler)

Başıma gelen iyilik Allah'tan,kötülük ise nefsimdendir.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse ölmeyecektir.
O, vadesi yazılmış şaşmaz bir yazıdır.
Bununla birlikte kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz.
Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. 
Şükredenleri ise kesinlikle mükafatlandıracağız.
(Ali İmran Sûresi 145.ayet)

“Öyle garip bir haldeyiz ki Müslüman olan birine namaz kıl diyoruz…“ 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Sana emrettiğim halde Seni Secdeden Alıkoyan Nedir ?
(Araf Süresi 12.ayet)

Günde beş defa "Haydi kurtuluşa!" diye çağıran bir ses varken; 
Kimse "Benim haberim yoktu." diye şikayet edemez..

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olamayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. 
(A'raf  Süresi 205.ayet) 

Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, Öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün. 
(Şems-i Tebrizi )

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussılet, 41/34)

Müminin duası, Mümine ; Şifadır... Rahmettir..Berekettir. İmandır. 
Hidayetine  vesiledir. Rabbim bizleri birbirine düşürüp gıybet eden değil, birbirlerini düşünüp 'dua' eden mü'min kullarından eylesin


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." 
(Zümer Süresi 53. Ayet )

"Allah Rızası için Söylenmeyen Hiçbir Sözde Hayır Yoktur. 
Aziz ve Celil Olan Allah Yolunda Harcanmayan Hiçbir Malda da 
Hayır Yoktur.."
(Hz Ebubekir Sıddık (ra) )


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Elde edeceğiniz en fazla şey, bu fani hayatın geçici menfaatidir. Sonunda dönüp Bizim huzurumuza geleceksiniz ve Biz de yaptıklarınızı size bir bir göstereceğiz.
(Yunus suresi 23.Ayet )

Musibetler misafirdir evde sabrı görmezse yatıya kalır.
Nimetler de misafirdir evde şükrü görmezse çeker gider.  

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?
(Maide Suresi, 91. ayet)

Allah'ım ! Dayanılamayacak dertlerden, helâke götürecek tâlihsizliklerden, başa gelecek fenalıklardan ve düşmanlarımızı sevindirecek felâketlerden sana sığınırız.”

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“ Eğer Allah senin başına bir sıkıntı getirirse ondan başka bunu engelleyecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır gelmesini isterse bunu da engelleyecek kimse yoktur.
Onun her şeye gücü yeter.O kullarına karşı daima galip ve üstündür.
O işi sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır,herşeyden haberdardır.”
(Enam Süresi 17-18.ayetler)


İnsanlar dua edince ALLAH'ı çok yakın hissediyorken,
 günah işleyince çok uzakta olduğunu sanıyorlar.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. 
Fakat insanların çoğu bilmezler.
(Mü’min Süresi 57. Ayet )

"Ölüme,Kudretinizin Yettiği En Hayırlı Amellerle Hazırlanın.."                                                    
      (Hz Osman (r.a.) 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir. 
(Fussilet Sûresi 46.ayet )

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen yollarımızı hayır eyle, bizleri selametlere çıkar.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”
(Sebe Sûresi 39.ayet )

Ne güzel diyor, Hz.Ömer (r.a): Ben derdimi ne dostuma söylerim ne de düşmanıma.
 Zira dostum üzülür, düşmanım sevinir. Beni en iyi Rabbim bilir. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.
(Nur Sûresi 37.ayet )

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul, Habibine ümmet kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin!  Cumanın feyzi bereketi üzerimize olsun .

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. 
Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? 
(Maide Suresi, 90-91.ayet)

"Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!"

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 
(Nur Suresi 19.ayet)

Helalden gelen malın hesabı
Haramdan gelen malın azabı vardır.

   (Hz Ali r.a.)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“De ki: Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! 
Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder. 
Çünkü O, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.” 
(Zümer Sûresi 53.ayet )

Rabbim hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva nasip eyle. 
Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.
(Nahl Süresi 90.ayet)

Yüce Rabbim.......... 
Bu fani Alemde yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma! 
Kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma! 
Sevdiklerimizle beraber bizleri af afiyet dolu rızayı muhabbetinle bereketlendirip nuru iman ile muhafaza eyle Allah'ım...! 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: "Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese buna engel olacak kimdir?" Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. 
(Ahzâb Süresi 17.ayet )

Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz ki: “Rabbimiz Allah’tır.” dedikten sonra istikamet üzere olanlar, onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
  (Ahkâf Süresi 13.ayet )

Allah'ım!  Yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma! 
Kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma!

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“Ya Rabbi sensin ilah, senden başka ilah yoktur, Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. 
Affını bekliyorum Rabbim!” 
(Enbiyâ Süresi 87.ayet)

"Allah'ım! Günün, gecenin ve her anın kötülüğünden, görünen görünmeyen varlıkların şerrinden, nefsimden sana sığınırım."

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana Dua edince, Dua edenin Duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.* 
(Bakara Suresi 186.ayet)

Allah'ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla."

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir."
   (Cuma Suresi, 8.ayet)

Allahım! Haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım. 
(Hadis)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Halbuki, sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Siz, pek az şükrediyorsunuz.
Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur; hep O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Hayat veren ve öldüren O'dur; gece ile gündüzün değişmesi de O'nun eseridir. Artık akıllanmayacak mısınız?
  (Muminun Sûresi 78-79-80 ayetler)

Allah'ım! Bizleri ödeyemeyeceğimiz borçtan, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
*Ve şöyle niyaz et: "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!"* 
(İsra Suresi 80.ayet)

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan ve doymayan nefisten sana sığınırım. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“Bu (Kur’an), kendisiyle uyarılmaları, Allah’ın tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için insanlara yapılan bir bildiridir.”
(İbrahim Süresi 52.ayet)

“İlimden önce edep öğrenmek lazımdır. Edebsizin ilminde hayır yoktur..”
(İmam-ı malik (ra) )

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Sakın gurura kapılıp da, insanları küçümseyerek onlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme, dâimâ saygılı ve alçakgönüllü ol! Çünkü Allah, gurura kapılıp başkalarına karşı büyüklük taslayan hiç kimseyi sevmez.* 
  (Lokman Suresi 18.ayet)

ALLAH'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle; hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle...

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. 
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
(İnşirah Süresi 5-6.ayetler) 

Allah'ım zorumuzu kolay eyle.Bizi kendi başımıza bırakma.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 
 (Furkân Süresi - 70. Ayet)

Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım. Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım.  Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım. Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle ...
 Rabbim zorluklarımızı kolaylığa, darlığımızı bolluğa, günahlarımızı affa, hastalıklarımızı şifaya, karanlığımızı aydınlığa, dualarımızı kabule tebdil eyle. 
Rabbim! bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakma. 
ALLAH'ın (cc) rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimizde olsun. ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabbim beni namazı dosdoğru,mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul et. 
Rabbimiz, kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. 
Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
(Âl-i İmrân Suresi 92.ayet)


Kim Allah katındaki yerini öğrenmek istiyorsa ,
Kalbinde Allah’a ayırdığı yere baksın ! 
(Hz.Osman (r.a)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
(Cebrail şöyle dedi:) "Biz ancak Rabbinin" emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir."
(Meryem Süresi 64.ayet)

"Seni, eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla, hakikaten sevenin; hata işledin, yanlış yaptın diye seni terk-etmeyenin sadece 'ALLAH' olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin."
(Abdulkadir Geylâni (k.s)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Gerçekten insan hırslı ve huysuz yaratılmıştır.
Fenalık dokununca mızıkçı, hayır dokununca kıskançtır.
Sadece namaz kılanlar bunun dışındadır.Onlar ki, namazlarına devam ederler.
Onlar ki, mallarında belli bir hak vardır.
Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.
Ve onlar ki, ceza gününü tasdik ederler.
Ve onlar ki, Rablerinin azabından korkarlar.
(Mearic Sûresi 19-27 ayetler)

 Gönül dünyanda ALLAH' ı bulduysan, ölüm de güzeldir, ömür de.

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler (iyiler) arasına sokacağız.
İnsanlardan öyleleri vardır ki, “Allah’a inandık” derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca, insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah’ın azabı gibi tutar.

 Andolsun, Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, 
“Biz de sizinle beraberdik” derler. Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?
Allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir.
(Ankebut Süresi 9-11 ayetler)

Her kim gençliğinde ALLAH'ı bırakırsa,ALLAH'ta onu ihtiyarlığnda bırakır.
(Nefahatül Üns)

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ya Rabbi;
Bizleri nefsimize esir olmaktan.. Doğru yoldan şaşmaktan.. Garipten ah almaktan.. 
Kul hakkıyla ölmekten.. Düşman şerrinden.. Evlat kahrından.. Affı olmayan günahtan.. Sen'den başkasına muhtaç olmaktan koru..Bizleri koru affet bağışla ...

Cumamız mübarek olsun Selam ve Dua ile...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabırla şükürle hep sana sığındık rabbim..
Bizlere sevdiklerimize hayırlı kaderler yaz...
Her şeyin en hayırlısını sen bilirsin..
Nurunla karanlıklarımızı aydınlat...
Hayırlı insanlarla karşılaştır
Hayırlı olan ne varsa ömrümüze nasip et...
Sayısız kapın var, bizlere en hayırlısını aç Allah'ım !

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
“Hiç şüphesiz namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”
 (Nisâ Süresi 103.ayet)


Yeryüzü Dediğin Bir Koca Mabed. 
Geldik Bu Mabede Maksat İbadet.
Üç Günlük Bir Dünya İçin Gayret Üstüne Gayret.
Ebedi Bir Hayat İçin Gayret Yok Hayret.
Ezanlar Ederken Secdeye Davet,
Hep Yarın Diyorsun Oysa Kim Bilir; 
O Yarın Belki Kıyâmet.
(Necip Fazıl Kısakürek)


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
   Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
   Ey iman edenler,  ne mallarınız, ne de evlatlarınız sizleri Allah'ı anmaktan alıkoymasın! Her kim öyle yaparsa, İşte onlar, hüsrana düşenlerdir.
   Her birinize ölüm gelip de: "Rabbim beni kısa bir süre için tehir etsen de sadaka versem ve iyilerden olsam!" demesinden önce size verdiğimiz rızıklardan (Allah için) harcayın!
(Münafikun Sûresi 9-10.ayetler)

"Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amel namazdır “
(Hadis)


Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.                                                                           
  (Nisâ Süresi 149.ayet)

"Bir Çocuğun En Büyük Düşmanı, Ona Allah'ı Anlatmayan Ve Hiç Ölmeyecekmiş Gibi Yalnızca Bu Dünya İçin Yetiştiren Anne Ve Babasıdır.."  
    ( Hz Ömer (ra) )

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
"Eğer Allah size yardım ederse, artık size galip gelecek kimse yoktur."                                                  (Âl-i İmran Suresi 160.ayet)

Allah’ım görünmez ordularınla sen ordularımıza yardım eyle ehli küfre karşı sen galib eyle.

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.                                                                                   

Ve dua ederken de ki: ''Ey Rabbim!  Girişeceğim her işe, doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla; ve bana katından destekleyici bir güç ve kuvvet ver.''
(İsra Suresi 80.ayet)
Bizleri ödeyemeyeceğimiz borçtan, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle Allah’ım!

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıylaŞüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.
﴾Fatir Sûresi 29. Ayet﴿
Allahım! Sen eksik sıfatlardan  uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. 
   (Sübhaneke Duası)

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.    
İnsan hayra Dua eder gibi şerre Dua eder. İnsan çok acelecidir.
(İbrahim Suresi 40.ayet)

"İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
(Hadis)

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.      
Yine sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir esirgeme yapması da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için ibretler vardır.
  Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve benizlerinizin farklı oluşu da O'nun ayetlerindendir. Şüphe yok ki, bunda ilim sahipleri için ayetler vardır.
(Rum Sûresi 21-22 ayetler)

Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 *İnsana bir sıkıntı dokunduğu vakit, gerek yan yatarken gerek otururken, gerek dikilirken, Bize dua eder durur; kendisinden sıkıntısını gideri verdik mi sanki kendisine dokunan o sıkıntı için Bize yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o müsriflere yaptıkları işler, böylece güzel gösterilmektedir.
(Yunus Sûresi 12.ayet)

“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl!”     
  (Hadis)

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse ölmeyecektir.  
O, vadesi yazılmış şaşmaz bir yazıdır.
Bununla birlikte kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. 
Şükredenleri ise kesinlikle mükafatlandıracağız.
    (Ali İmran Sûresi 145.ayet)

Yüce Rabbim, Ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı ol, bizleri feraha ulaştır.

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltmeye bakın; siz doğru gittikten sonra öte taraftan sapıtanlar size ziyan dokunduramaz. Hepinizin varışı sonunda Allah'adır. O size neler yaptıklarınızı o zaman haber verecektir.
(Maide Sûresi 105.ayet)

 “Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım” 

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.                                                    
Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.     
(Meryem Suresi 59.ayet)

Allah'ım hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu  kullarına eda nasip eyle. Mazlum ve mağdurlara inayet eyle.

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 
 *Rabbin rızkı dilediğine  bol verir, dilediğine daraltır.Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları çok iyi görür.
(İsra Sûresi 30.ayet)

"Rabbim! Verdiğin rızıkla beni kanaatkâr kıl ve bana verdiklerini hakkımda hayırlı ve bereketli eyle.Elde edemediğim her hayırlı şeyin yerine daha iyisini nasip eyle ."

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.                     (Ahzâb Sûresi 54. Ayet)

ALLAH'ım ! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı,haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla!”           
(hadis)

Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Onlar , iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur. 
(Rad Suresi 28.ayet)
Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım.
Hadis-(Müslim, Zikir,73) 
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
(Bakara Suresi 110.ayet)  

Kur-an'ın iki kapağının arasındakileri okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu gördüm. Sadece bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ve insanın, Rabbinin 90 yerdeki vadini unutup şeytanın sadece bir yerdeki yalanına kandığınıda gördüm .

    ( Hasan Basri Ks. )
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
  
Müminler o kimselerdir ki
Namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar.
( Enfal Süresi 3.ayet) 

“Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre,  Öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün . “
(Şems-i Tebrizi )
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
"Allâh ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler Ey mü'minler! Siz de O'na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin" 
(Ahzâb Süresi 56.ayet) 

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed !

 Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.
Nahl Süresi 90.Ayet

"Ahlâkımızı güzel eyle! Kötülerle ve kötülüklerle karşılaştırma Allah’ım!"
 
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 
Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana Dua edince, Dua edenin Duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.
(Bakara Süresi 186.ayet)
Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 
Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ Akıllanmayacak mısınız?* 
(Enam Suresi 32.ayet)
Allah'ım;Yerin, göğün, mülkün sahibi yüce RABB’im.
Bizleri, yoklukla, sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme.
Gönlümüzü ömrümüzü nasibimizden başka şeylerle yorma,
Yolumuzu senin merhametini taşıyan insanlarla kesiştir,
Bizi senden başkasına muhtaç etme.
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
(Casiye Süresi 36.ayet)

“Karanlık gece parçaları gibi birtakım fitneler (harbler, zulümler) ortaya çıkmadan önce sâlih ameller işlemeye koşun, acele edin. İnsan(lardan bazısı o fitneler içinde) mümin olarak sabahlar, kâfir olarak akşamlar, mümin olarak akşamlar, kâfir olarak sabahlar. Onların bazısı dinlerini, dünya menfaati karşılığında satarlar.”
 (Hadis -Tirmizî)
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 
Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? 
(Maide Suresi, 90-91.ayet)
 Rabbim hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva nasip eylesin. 
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 Öyle insanlar da var ki: “Ey Rabb’imiz!* *Bize bu dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azâbından koru!”* *diye yalvarırılar.
(Bakara Suresi 201.ayet)
Allah mahlukatı yarattığı vakit, nezdinde arşın üstünde kitabına muhakkak benim rahmetim, gazabıma galebe çalar diye yazmıştır.
(Hadis)
 Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir.Dünya hayatı,aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
( Al-i İmran Suresi 185 ) 

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.
 Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun inşAllah.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah’ındır; kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan yalnız Allah’tır.
Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de -ardından ona yedisi daha eklenmek üzere- mürekkep olsaydı yine de Allah’ın sözleri tükenmezdi; Allah azîzdir, hakîmdir.
Sizin hepinizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir; Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.
(Lokman Suresi 26-28 ayetler)

Ey yüce Allah'ım 
Bizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, her türlü şer,hastalık ve dertten koru.Zorluklarımızı kolaylaştır . Senin herşeye gücün yeter. 

Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun.